วิสัยทัศน์

“ศรีสะเกษเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร ในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ภายในปี ๒๕๖๙”