ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 12 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

📢🎊🎉🧡รายงานตัวกันแล้ววว✌️✌️🤟☝️☝️☝️TO BE NUMBER ONE IDOL 12 จังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการประกวด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เดอะมอลล์โคราช นครราชสีมา โดยมีตัวแทนดังนี้ 📢🎊🎉🧡🤳🙏🙏🙏
1. นายณัฐวุฒิ เนตรสืบสาย (น้องบอล) โรงเรียนกำแพง
2. นายณัฐพล ศิริวาล (น้องปังปอนด์) โรงเรียนกำแพง
3. นายรัฐศาสตร์ แก้วคะตา (น้องกันต์) โรงเรียนพรานพิบูลวิทยา
4. นายธนารักษ์ บุษบงค์ (น้องแทร็คเตอร์) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
5. นายพลพัฒน์ บุญเกิ่ง (น้องกอต) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
6. นางสาวอุทัยทิพย์ พัชร์นันทพร (น้องเอ็นไซม์) โรงเรียนขุขันธ์
7. นางสาวโชติกา ศิริบูรณ์ (น้องน้ำ) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
8. นางสาวเกษมณี กาประสิทธิ์ (น้องหลิน) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
9. นางสาวปริดา พัดทอง (น้องหนูดี) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
10. นางสาวอเมเลีย บุญมีศรีสุข (น้องอเมเลีย) โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *