โครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ🧡อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ🧡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *