การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร โรงเรียนบ้านโก โรงเรียนเคียวนำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนราษีไศล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ

โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คุณสินินุช วีระแสงพงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านจังหวัดศรีสะเกษ และนางวนิดา สมภูงา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจทีมตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการแข่งขัน จังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัล ดังนี้

1. รุ่น JUNIOR
– ทีม MILK SHAKE โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
– ทีม เฉียวหนาน โรงเรียนเคียวนำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2. รุ่น PRE-TEENAGE
– ทีม BE ASPIRE โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
– ทีม OMG TEAM โรงเรียนราษีไศล ได้รับรางวัลชมเชย

3. รุ่น TEENAGE
– ทีม CRAZY ZONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

❤️❤️อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE SISAKET❤️❤️

ทีม MILK SHAKE โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ทีม เฉียวหนาน โรงเรียนเคียวนำ
ทีม BE ASPIRE โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ทีม OMG TEAM โรงเรียนราษีไศล

ทีม CRAZY ZONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *