ชมรม TO BE NUMBER ONE รับมอบอุปกรณ์ทำเตียงสนาม

22 กรกฎาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ รับมอบวัสดุอุปกรณ์และร่วมด้วยช่วยกันจัดเก็บเพื่อนำไปทำเตียงสนาม ส่งต่อโรงพยาบาลสนามทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *