ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จัดกิจกรรม ให้ความรู้โทษและมหันตภัยจากยาเสพติด

8 กรกฎาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้โทษและมหันตภัยจากยาเสพติด เพื่อคัดกรองและให้ความรู้กับผู้เสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้มีการให้ความรู้ ทำกิจกรรมกลุ่ม และส่งมอบฝ่ายปกครองวิทยาลัยดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *