นางสมจิตร นำภา ผู้ใหญ่บ้าน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

นางสมจิตร นำภา ผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทชุมชน

TO BE NUMBER ONE : OPEN Mind
เผยแพร่ในนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ฉบับที่ 52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *