ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564

26 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายแพทย์พิเชษฏฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านโปรแกรม VDO conference เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดตาม “ยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้” และ “ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน” อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *