ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกันทรลักษ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ร่วมกับโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ นำนักเรียนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *