ชมรม TO BE NUMBERONE อำเภอขุขันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2564 ชมรม TO BE NUMBERONE อำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ.กวางขาว ประกอบด้วย น.ส.พีรภา จันทาทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ.กวางขาว, นางขนิษฐา ปรือปรัก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย, นางจิราพร แพงมาก อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, นางวิไล ปรือปรัก อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, นางสมาน วงษ์ขันธ์ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ สภ.ปรือใหญ่ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เดชนิวัฒน์ สมสุไทย ผกก.สภ.ปรือใหญ่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ส่องแสง สวป.ฯ/หน.ชุด ชป.ฯ และ จนท.ชุด ชป.สภ.ปรือใหญ่ ให้ความรู้การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ลด ละ เลิกบุหรี่และสิ่งเสพติด และฝึกปฏิบัติการกดจุดสะท้อนเท้าให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ พร้อมมอบชาชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (หญ้าดอกขาว) เพื่อชงดื่มในการลดการอยากเสพสิ่งเสพติดให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคน

หน่วยงานด้านการบำบัดฟื้นฟูโรงพยาบาลขุขันธ์ ประกอบด้วย นางนพนิต เหล่าแค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เฉพาะทาง ผู้ใช้ยาและสารเสพติด/ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลขุขันธ์ พร้อมทีมงาน และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ สภ.ปรือใหญ่ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เดชนิวัฒน์ สมสุไทย ผกก.สภ.ปรือใหญ่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ส่องแสง สวป.ฯ/หน.ชุด ชป.ฯ และ จนท.ชุด ชป.สภ.ปรือใหญ่ พบกลุ่มเป้าหมายเพื่อย้ำเตือนการเลิกเสพเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด “TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนยั่งยืนฯ วัดค่ายนิคม บ.นิคมเขต 8 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *