เชิญสมัครเข้าประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SISAKET CHAMPIONSHIP 2022

📢📣ขอเชิญเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษสมัครเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SISAKET CHAMPIONSHIP 2022 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศ ต่อไป📣📢

***โดยวันประกวดจะแจ้งให้ทราบภายหลังพร้อมประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน***

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://tobenumberone.ssko.moph.go.th/?page_id=201

🥇☝️อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ☝️